Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktivt avfall - Senja Avfall IKS

Tilbake

Publisert 23.04.2014, oppdatert 23.04.2014 13:30

Stikkord: Radioaktive utslipp, Tillatelser

Statens strålevern gav den 10.12.2013 Senja Avfall IKS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktivt avfall.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00998.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.