Sykehuset Telemark HF - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 22.10.2013, oppdatert 24.11.2014 15:57

Stikkord: Radioaktive utslipp

Statens strålevern gav den 22.10.2013 Sykehuset Telemark HF tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 12/01041.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.