Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus – endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 24.02.2014, oppdatert 30.05.2014 10:25

Stikkord: Tillatelser

Statens strålevern gav den 24.2.2014 Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus endret tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 11/00398.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.