Glencore Nikkelverk AS – Midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 20.12.2013, oppdatert 30.05.2014 10:29

Stikkord: Tillatelser

Statens strålevern gav den 20.12.2013 Glencore Nikkelverk AS midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 12/01122.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.