Akershus Universitetssykehus - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 13.05.2013

Stikkord: Tillatelser

Statens strålevern gav den 13.5.2013 Akershus Universitetssykehus tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00491.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.