Sykehuset Innlandet HF, Elverum og Lillehammer - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 02.05.2013, oppdatert 02.06.2014 14:57

Stikkord: Radioaktive utslipp, Tillatelser

Statens strålevern gav den 2.5.2013 Sykehuset Innlandet HF, Elverum og Lillehammer, tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/01275.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.