Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 27.06.2012, oppdatert 02.06.2014 15:12

Stikkord: Radioaktive utslipp, Tillatelser

Statens strålevern gav den 27.6.2012 Helse Stavanger HF tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00444

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.