Universitetet i Bergen - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 28.08.2012

Stikkord: Radioaktive utslipp, Tillatelser

Statens strålevern gav den 28.8.2012 Universitetet i Bergen tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 11/01083

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.