Institutt for energiteknikk - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 20.12.2013, oppdatert 24.06.2014 14:35

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall

Statens strålevern gav den 20. desember 2013 Institutt for energiteknikk tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktivt avfall.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00577.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.