Høring av søknad fra Vestbase AS om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 04.07.2014, oppdatert 04.07.2014 15:23

Stikkord: Radioaktive utslipp

Vestbase AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer til avløp i forbindelse med vask/rengjøring av rør/utstyr.

Saksnr. 10/00583

Statens strålevern ber om eventuelle kommentarer til søknaden innen 22. august 2014.

Høringsuttalelser

Frist: 22.08.2014

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.