Coast Center Base (CCB) – Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 20.01.2011

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp, Radioaktivt avfall

Statens strålevern gav den 20. januar 2011 Coast Center Base (CCB) tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktivt avfall.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/0964.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.