Gassco – Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 31.10.2013, oppdatert 24.11.2014 15:12

Stikkord: Radioaktivt avfall

Statens strålevern gav den 31. oktober 2013 Gassco AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder håndtering av radioaktivt avfall.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00004.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.