Helse Førde HF - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 02.07.2012, oppdatert 24.11.2014 15:47

Stikkord: Radioaktive utslipp

Statens strålevern gav den 2. juli 2012 Helse Førde HF tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00417

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.