Kværner Stord AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 06.11.2013, oppdatert 24.11.2014 15:57

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall

Statens strålevern gav den 6. november 2013 Kværner Stord AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 11/00330

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.