Levanger sykehus - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 27.05.2013, oppdatert 24.11.2014 15:54

Stikkord: Radioaktive utslipp

Statens strålevern gav den 27. mai 2013 Levanger sykehus tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00755.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.