Mongstadbase AS - Tillatelse etter forurensningsloven til håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 17.03.2011, oppdatert 24.11.2014 16:20

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall

Statens strålevern gav den 17. mars 2011 Mongstadbase AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder håndtering av radioaktivt avfall.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr.: 11/01283.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.