Glencore Nikkelverk AS har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 07.01.2015

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Glencore Nikkelverk AS har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven. Eventuelle kommentarer bes sendes til Statens strålevern, nrpa@nrpa.no innen 17. februar 2015.
Høringsuttalelsen bes merkes med referansenummer 12/01122.

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 17.02.2015

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.