Lundin Norway AS har søkt om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 23.02.2015

Stikkord: Radioaktive utslipp

Lundin Norway AS har søkt om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Edvard Grieg-feltet er et oljefelt som ligger i blokk 16/1 i midtre del av Nordsjøen. Feltet vil bli bygget ut med en bunnfast plattform med prosessanlegg og boligkvarter. Produsert vann er planlagt injisert for trykkstøtte. Produksjonsstart på feltet er planlagt til 1. oktober 2015 med en forventet produksjonsperiode på 20 år.

Eventuelle høringskommentarer bed sendt til Statens strålevern innen 27. mars 2015, med referansenummer 2012/00685.

Høringsuttalelser

Frist: 27.03.2015

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.