Sykehuset Østfold søker om revidert tillatelse til utslipp av radioaktive stoff pga. flytting

Tilbake

Publisert 26.03.2015, oppdatert 26.03.2015 16:04

Stikkord: Radioaktive utslipp

Sykehuset Østfold skal i 2015 flytte fra nåværende lokaler og inn i nytt sykehusbygg på Kalnes, Sarpsborg. I denne forbindelsen har Sykehuset Østfold søkt om revidert tillatelse med gyldighet fra mai 2015, gjeldende for nytt bygg og ny kommune. Eventuelle uttalelser sendes til Statens strålevern innen 24. april 2015.

Høringsuttalelser

Frist: 24.04.2015

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.