ENI Norge AS søker om tillatelse til injekson og utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra FPSO Goliat i driftsfasen

Tilbake

Publisert 25.06.2015, oppdatert 25.06.2015 12:07

Stikkord: Høringer, Radioaktive utslipp

ENI Norge AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med feltet Goliat i forbindelse med utvinning av gass.

Statens strålevern ber om eventuelle kommentarer innen 2. juli 2015

Høringsuttalelser

Frist: 02.07.2015

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.