Elkem AS Bremanger Smelteverk har søkt om tillatelse til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer til luft og vann samt midlertidig lagring

Tilbake

Publisert 06.11.2015

Stikkord: Radioaktive utslipp

Elkem AS Bremanger Smelteverk har søkt om tillatelse til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer til luft og vann samt midlertidig lagring av avfall som inneholder naturlig forekommende radioaktive stoffer.

Statens strålevern ber om eventuelle kommentarer innen 25. november 2015 med referansenummer 2014/00838.

Høringsuttalelser

Frist: 25.11.2015

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.