TiZir Titanium & Iron AS søker om endret tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann

Tilbake

Publisert 27.01.2016

Stikkord: Radioaktive utslipp

TiZir Titanium & Iron AS søker Statens strålevern om endret tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann.

Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes til Statens strålevern innen 4. mars 2016. Høringsuttalelsen bes merkes med saksnummer 13/00005.

Høringsuttalelser

Frist: 04.03.2016

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.