Tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning fra Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Tilbake

Publisert 25.02.2016, oppdatert 25.02.2016 13:24

Stikkord: Radioaktive utslipp

Statens strålevern gir tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning fra sykehusets lokaler i Tønsberg.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.