Glencore Nikkelverk AS har fått tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 11.05.2016, oppdatert 11.05.2016 11:38

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Statens strålevern gir tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning fra Glencore Nikkelverk AS

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.