Forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring

Tilbake

Publisert 20.06.2016, oppdatert 28.02.2019 13:15

Stikkord: Forskrifter

Strålevernet sender i dag, 20. juni, forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring.

Kontaktpersoner: Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør, tlf: 99 62 62 62
Therese Bakkemoen, rådgiver, tlf: 67 16 25 73

Høringsuttalelser

Frist: 20.09.2016

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.