Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Heimdal, Nordsjøen

Tilbake

Publisert 02.08.2016

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Statens strålevern gav den 21. desember 2015 Statoil Petroleum AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer fra Heimdal-feltet.
For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 11/00505.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.