Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Sleipner, Nordsjøen

Tilbake

Publisert 02.08.2016, oppdatert 02.08.2016 13:06

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Statens strålevern gav den 24. juni 2016 Statoil Petroleum AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer fra Sleipner-feltet.
For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 11/00506.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.