Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Kristin, Nordsjøen

Tilbake

Publisert 02.08.2016

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Statens strålevern gav den 20. juni 2016 Statoil Petroleum AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer fra Kristin-feltet.
For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 11/00885.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.