Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Njord, Norskehavet

Tilbake

Publisert 02.08.2016

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

Statens strålevern gav den 21. desember 2015 Statoil Petroleum AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer fra Njord-feltet.
For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 11/00885.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.