Statoil Petroleum AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann fra Gina Krog-feltet

Tilbake

Publisert 06.12.2016, oppdatert 05.04.2017 10:11

Stikkord: Radioaktive utslipp

Statoil Petroleum AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra det nye olje- og gasfeltet Gina Krog.

Statens strålevern ber om eventuelle kommentarer innen 16. januar 2017

Høringsuttalelser

Frist: 16.12.2016

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.