Aker BP ASA søker om tillatelse til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann ved Ivar Aasen-feltet

Tilbake

Publisert 06.12.2016, oppdatert 27.01.2017 12:19

Stikkord: Radioaktive utslipp

Aker BP ASA (tidligere Det norske) søker om tillatelse til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann ved Ivar Aasen-feltet.

Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes til Statens strålevern innen 16. januar 2017. Høringsuttalelsen bes merkes med saksnummer 16/00038. 

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 16.01.2017

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.