NOAH AS søker om tillatelse til deponering av alunskifer

Tilbake

Publisert 08.02.2017

Stikkord: Alunskifer, Radioaktivt avfall

NOAH AS søker Statens strålevern om tillatelse til deponering av alunskifer i virksomhetens deponi for ordinært avfall på Langøya.

Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes til Statens strålevern innen 15. mars 2017. Høringsuttalelsen bes merkes med saksnummer 10/00302.

Høringsuttalelser

Frist: 15.03.2017

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.