A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann fra Draugen-feltet

Tilbake

Publisert 05.04.2017, oppdatert 05.04.2017 16:15

Stikkord: Radioaktive utslipp

A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann fra oljefeltet Draugen. Gjeldende tillatelse etter forurensingsloven for utslipp av radioaktive stoffer til sjø, TU11-07-01, ble gitt 6. juni 2011. I denne tillatelsen ble det lagt til grunn at Draugenfeltet skulle starte re-injeksjon av produsert vann fra og med 2012, med et mål på 90% re-injeksjonsgrad. Re-injeksjonsprosjektet har siden bli utsatt, og midlertidige utslippsgrenser har blitt gitt gjennom oppdateringer av tillatelsen den 19. august 2013, 23. september 2014 og 16. juli 2015.

Operatøren opplyser i søknaden at re-injeksjonsprosjektet for produsert vann nå er ferdigstilt og driftes stabilt. På bakgrunn av de tekniske og operasjonelle begrensingene som foreligger per i dag er det nye målet for re-injeksjonsgrad satt til 60%. Basert på dette søker Norske Shell om årlige utslippsgrenser på 19,1 GBq Ra226, 11,6 GBq Ra228 og 1,7 GBq Pb210.

Statens strålevern ber om kommentarer innen 19. mai 2017.

Høringsuttalelser

Frist: 19.05.2017

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.