Statoil petroleum AS - Tillatelse til radioaktiv forurensning ved boring av letebrønnene Koigen Central, Gemini Nord og Korpfjell, Barentshavet

Tilbake

Publisert 28.04.2017

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning ved boring av letebrønnene Koigen Central, Gemini Nord og Korpfjell, Barentshavet.

Statens strålevern gav den 19. april 2017 Statoil Petroleum AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av tritiumholdig borevæske ved boring av letebrønner i Barentshavet.
For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 17/00051.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.