Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Gina Krog, Nordsjøen

Tilbake

Publisert 28.04.2017

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Statens strålevern gav den 30. mars 2017 Statoil Petroleum AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer fra Gina Krog-feltet.
For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 16/00909.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.