Offentlig høring av søknad om fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden

Tilbake

Publisert 28.06.2017, oppdatert 28.06.2017 09:09

Stikkord: Atomsikkerhet

Institutt for energiteknikk har søkt om fornyet konsesjon for å eie og drive IFEs atomanlegg på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden for perioden 01.01.2019 – 31.12.2028.

Søknaden inneholder en hoveddel og en rekke vedlegg som beskriver anlegget med infrastruktur, IFEs interne organisasjon, kvalitetssikring, beredskap og sikkerhetsarbeid. De deler av søknaden som kan offentliggjøres er lagt ut på Strålevernets hjemmesider.

Det inviteres med dette til innspill fra berørte organisasjoner og enkeltpersoner. Eventuelle høringsuttalelser må være Strålevernet i hende innen 1. oktober 2017.

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no, med referansenummer 16/01036.

Høringsuttalelser

Frist: 01.10.2017

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.