Høring av forslag til endring i forurensningsforskriften kap 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Tilbake

Publisert 15.09.2017, oppdatert 15.09.2017 15:09

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Strålevernet sendte i dag, 15. september, forslag til endring i forurensningsforskriften kap. 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven ut på høring.

Kontaktperson: Vibeke Brudevold, seniorrådgiver, Statens strålevern, tlf: 67 16 25 19

Høringsuttalelser

Frist: 15.12.2017

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.