Universitetssykehuset Nord-Norge søker om tillatelse til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 06.10.2017, oppdatert 06.10.2017 13:10

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Universitetssykehuset Nord-Norge søker om tillatelse til radioaktiv forurensning til luft fra PET-senteret i Tromsø, tillatelse til radioaktiv forurensning til kommunalt avløpsnett fra sykehusets lokaler i Tromsø og midlertidig unntak fra leveringsplikten etter avfallsforskriften.

Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes innen 3.11.2017, gjerne elektronisk til nrpa@nrpa.no med referansenummer 10/00312.
Uttalelsene vil bli vurdert forbindelse med behandling av søknadene.

Høringsuttalelser

Frist: 03.11.2017

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.