St. Olavs hospital HF søker om tillatelse til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 01.11.2017

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp

St. Olavs hospital HF søker om tillatelse til radioaktiv forurensning til luft og avløp i forbindelse med oppstart av produksjon av radioaktive legemidler ved PET-senteret.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Statens strålevern innen 1.12.2017, gjerne elektronisk til nrpa@nrpa.no med referansenummer 10/00806. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 01.12.2017

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.