SafeClean AS søker om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 20.11.2017

Stikkord: Radioaktivt avfall

SafeClean AS søker om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall i Sløvåg.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes til Statens strålevern innen 1.1.2018, gjerne elektronisk til nrpa@nrpa.no med referansenummer 10/00541. Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 01.01.2018

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.