Statoil Petroleum AS søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av radioaktive stoffer fra Heimdal-feltet

Tilbake

Publisert 30.11.2017, oppdatert 16.01.2018 15:01

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Statoil Petroleum AS søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med deres petroleumsvirksomhet på Heimdal-feltet i Nordsjøen.

Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes innen 15. januar 2018, gjerne elektronisk til nrpa@nrpa.no med referansenummer 11/00505. Uttalelsene vil bli tatt i betraktning i forbindelse med behandling av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 15.01.2018

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.