Statoil Petroleum AS søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av radioaktive stoffer fra Grane- og Svalin-feltene

Tilbake

Publisert 13.12.2017

Stikkord: Radioaktive utslipp

Statoil Petroleum AS søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med deres petroleumsvirksomhet på Grane- og Svalin-feltene i Nordsjøen.

Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes innen 19. januar 2018, gjerne elektronisk til nrpa@nrpa.no med referansenummer 11/00505. Uttalelsene vil bli tatt i betraktning i forbindelse med behandling av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 19.01.2018

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.