Statoil Petroleum AS søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer på Visund-feltet i Nordsjøen.

Tilbake

Publisert 04.01.2018

Stikkord: Radioaktive utslipp

Statoil Petroleum AS søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med petroleumsvirksomhet på Visund-feltet i Nordsjøen.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes innen 5. februar 2018, gjerne elektronisk til nrpa@nrpa.no med referansenummer II/00505. Uttalelsene vil bli tatt i betraktning i forbindelse med behandling av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 05.02.2018

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.