Senja Avfall IKS AS søker om tillatelse til midlertidig mottak og håndtering avfall som inneholder Cs-137

Tilbake

Publisert 05.01.2018

Stikkord: Radioaktivt avfall

Senja Avfall IKS AS søker Statens strålevern om tillatelse til midlertidig mottak og håndtering avfall som inneholder Cs-137. Håndteringen medfører et utslipp på maksimalt 160 kBq.

Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes til Statens strålevern innen 2. februar 2016. Høringsuttalelsen bes merkes med saksnummer 10/00988

Høringsuttalelser

Frist: 02.02.2018

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.