Multiconsult på vegne av Åsland Næringspark Eiendom søker om gjennomføring av tiltaksplan for opprydning av alunskifer på Taraldrud

Tilbake

Publisert 01.02.2018

Stikkord: Alunskifer

Multiconsult på vegne av Åsland Næringspark Eiendom søker Statens strålevern om gjennomføring av tiltaksplan for opprydning av alunskifer på Taraldrud.

Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes til Statens strålevern senest 1. mars 2018. Høringsuttalelsen bes merkes med saksnummer 13/00521

Høringsuttalelser

Frist: 01.03.2018

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.