Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 23.02.2018, oppdatert 23.02.2018 14:46

Stikkord: Radioaktive utslipp

Lundin Norway AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med formasjonstest av brønn 16/1-28 S i PL 338 i Nordsjøen.

Statens strålevern gav den 8. februar 2018 Lundin Norway AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med formasjonstesting av brønn 16/1-28 S i PL 338.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 17/00978.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.