Aker BP ASA søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Ula-feltet

Tilbake

Publisert 11.04.2018

Stikkord: Radioaktive utslipp

Aker BP ASA søker om endring i tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer i forbindelse med petroleumsvirksomhet på Ula-feltet i Nordsjøen.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes innen 1. juni 2018, gjerne elektronisk til nrpa@nrpa.no med referansenummer 10/00518. Uttalelsene vil bli tatt i betraktning i forbindelse med behandling av søknaden.

Høringsuttalelser

Frist: 01.06.2018

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.