Statoil Petroleum AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Aasta Hansteen

Tilbake

Publisert 28.05.2018

Stikkord: Radioaktive utslipp

Statoil Petroleum AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer fra det nye gass- og kondensatfeltet Aasta Hansteen.

Statens strålevern ber om eventuelle kommentarer innen 1. juli 2018.

Høringsuttalelser

Frist: 01.07.2018

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.