Tillatelse til Equinor etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Aasta Hansteen-feltet, Norskehavet

Tilbake

Publisert 07.09.2018, oppdatert 07.09.2018 11:13

Stikkord: Radioaktiv forurensning

Equinor ASA - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Aasta Hansteen-feltet, Norskehavet

Statens strålevern gav den 3. september 2018 Equinor ASA tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som medfører radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer fra Aasta Hansteen-feltet.
For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 12/00798


Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.