Tillatelse til AS Norske Shell etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Draugen-feltet, Norskehavet

Tilbake

Publisert 07.09.2018

Stikkord: Radioaktiv forurensning

AS Norske Shell – Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Draugen-feltet, Norskehavet

Statens strålevern gav den 26. september 2017 AS Norske Shell tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer fra Draugen-feltet.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr.: 10/00510.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.